Kompetansebehovsutvalget har sett nærmere på NAVs bedriftsundersøkelse

Kompetansebehovsutvalget (KBU) har sett nærmere på NAVs bedriftsundersøkelse og analysert utviklingstrekk fra 2012 og frem til i dag. NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger hvilke yrker det er mangel på i norske bedrifter.

Våren 2018 var det særlig stor mangel på sykepleiere, programvare- og applikasjonsutviklere, tømrere/snekkere og helsefagarbeidere/andre helseyrker.

KBU har undersøkt hvilke utdanninger som kvalifiserer til disse yrkene, og forholdet mellom antall søkere og antall studieplasser for enkelte utdanninger.

KBU finner at søkertallene til studier som kvalifiserer til yrker det er mangel på har økt.

Les mer her