Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet har kunngjort ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

I den nye forskriften fastsetter departementet gradsbetegnelser for fagskoleutdanning. De nye gradsbetegnelsene er i tråd med forslaget fra Nasjonalt fagskoleråd, og vil være «fagskolegrad» for fagskoleutdanning på 60 og 90 studiepoeng. For fagskoleutdanning på 120 studiepoeng vil gradsbetegnelsen være «høyere fagskolegrad».

På engelsk vil betegnelsen for fagskoleutdanning på 60 og 90 studiepoeng være «professional degree», og «higher professional degree» for fagskoleutdanning på 120 og 180 studiepoeng. Også de engelske betegnelsene er i tråd med forslaget fra Nasjonalt fagskoleråd.

På lovdata.no finner du den nye forskriften.