NOKUT åpner for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Personer med utenlandsk fagskoleutdanning kan nå søke om godkjenning fra NOKUT.

«Økt arbeidsinnvandring til Norge de siste årene har ført til et behov for en godkjenningsordning for personer som kommer til landet med fagskoleutdanning. Med denne nye godkjenningsordningen blir det enklere å få brukt medbrakt kompetanse på det norske arbeidsmarkedet og til videre studier i Norge. Samtidig bidrar ordningen til at arbeidsgiverne blir tryggere på hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet», sier NOKUTs direktør Terje Mørland i en uttalelse i forbindelse med at NOKUT åpner for slik godkjenning.

Les mer her