KUF-komiteens innstilling til St.meld 9 «Fagfolk for fremtiden»

Tirsdag 18. april la kirke-, utdannings- og forskningskomiteen frem sin innstilling til Meld. St. 9 «Fagfolk for fremtiden».

Stortinget skal behandle saken 2. mai.

Her er lenke til innstillingen: Les innstillingen her