Arbeidslivet trenger kombinasjonen som fagskolen tilbyr

Tonje Thorbjørnsen, fungerende leder i Nasjonalt utvalg for helse- og oppvekstfag (NUFHO), har skrevet en kronikk i Fagbladet om hvor viktig fagskolen er for arbeidslivet, men at det er for få som kjenner til tilbudet.

Thorbjørnsen skriver blant annet at fagskolens styrke er at den har en kunnskapsbase som er både erfaringsnær og praksisnær. «Samtidig skal den bruke forskningsresultat og annen kunnskap til å utvikle nye arbeidsmetoder og god praksis. Dette er kompetanse som arbeidslivet etterlyser».

Videre hevder kronikkforfatteren at fagskoleutdanning vil kunne gi grunnlag for lønnsøkning og utvidet ansvarsfelt for den enkelte arbeidstaker.

Thorbjørnsen avslutter med viktigheten av at det utvikles gode overganger mellom universitets- og høyskolesystemet og fagskole.

Les kronikken her