Kraftig auke i støtta til Organisasjon for norske fagskolestudentar

Kunnskapsdepartementet har tildelt om lag 8 millionar kroner i støtte til fire studentorganisasjonar.

Organisasjon for norske fagskolestudentar (ONF) får auka si støtte med om lag 50 %. Støtta til ONF aukar fra 1,5 millionar kroner i 2017 til 2,27 millionar kroner i 2018.

«Vi ønsker å auke statusen til fagskolene og bidra til at fleire vel ei yrkesutdanning», seier statssekretær Atle Simonsen i Kunnskapsdepartementet.

Les meir her