Forslag til ny fagskolelov ute på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til ny fagskolelov på høring. Høringsfristen er 30. september 2017.

Formålet med forslag til ny fagskolelov er å følge opp stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» som ble vedtatt i Stortinget i mai. De viktigste endringene i innholdet er blant annet omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng, samordning av opptaket slik at fagskolen blir synligere, tettere tilknytning til arbeidslivet i styret og muligheten for tilknytning til studentsamskipnad for fagskolestudenter.

I tillegg har lovforslaget gjort noen endringer i begrepsbruken samt i struktur og språk.

Les mer om høringen her