Frukostseminar om studiebarometer for fagskolestudentar

Er fagskolestudentane nøgde med kvaliteten på utdanninga si? Det får du vite på NOKUT-frukost onsdag 26. september når resultata frå den første nasjonale undersøkinga om studiekvalitet for fagskoleutdanningane blir presenterte.

For å kommentere og diskutere resultata kjem statssekretær Atle Simonsen frå Kunnskapsdepartementet; Terje Mørland, direktør i NOKUT, Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania, og Christoffer Blaalid, fungerende leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudentar (ONF). Det kjem studentar og tilsette fra ulike fagskolar som skal samtale om resultata fra undersøkinga.

Frukosten finn stad i Ernst Hage ved Fagskolen Kristiania. Du kan óg følgje frukosten direkte på nett.

Hva er studiebarometeret for fagskolestudenter?
I april 2018 gjennomførte NOKUT for første gang ei nasjonal undersøking om studiekvalitet som ble sendt ut til ca. 13 500 fagskolestudentar på til saman 544 utdanningstilbud gitt av 78 fagskoler. Resultata fra undersøkinga publiseres og på www.studiebarometeret.no. Dette er ein portal der studentar og utdanningsinstitusjonane blant anna kan se på, og sammenligne den opplevde studiekvaliteten ved dei ulike studieprogramma for studentane. 

 

Meld deg på her (påmeldingsfrist 21. september)