Flere velger yrkesfag

I en pressmelding fra KD kommer det frem at flere elever velger yrkesfag i år enn tidligere år.

34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten. Dette betyr at elevtallene fordeler seg likt mellom de som velger yrkesfag og de som velger studiespesialiserende.

«Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover», sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Den største økningen er i helse- og oppvekstfagene og i bygg- og anleggsfagene.

I pressemeldingen kommer det også frem at rekordmange får lærlingplass.

Les hele saken her