Regjeringen har fordelt 638 nye studieplasser

Regjeringen har fordelt 638 nye studieplasser til fagskolene rundt om i landet. Totalt søkte fagskolene om 950 plasser.

«Dette viser at kapasiteten er langt større enn den opptrappingen som regjeringen legger opp til. Vi trenger langt flere studieplasser i fremtiden for å imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov. Regjeringen må derfor følge opp med flere studieplasser i neste års statsbudsjett», sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd, i en uttalelse.

Departementet har satt følgende kriterier i fordelingen av midler til nye studieplasser:

  • Utdanningstilbudet skal være innenfor helse- og sosialfag eller tekniske fag
  • Utdanningstilbudet skal være NOKUT-godkjent pr 23. mars 2018

Midlene skal gå til å opprette nye studietilbud, ikke til å finansiere allerede eksiterende tilbud.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut brev til fylkeskommunene vedrørende dette.

Nasjonalt fagskoleråd forutsetter at plassene som fylkeskommunene nå får tildelt blir fullfinansiert.

For flere spørsmål ta kontakt med leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen på tlf. 95079056