Fagskoler får støtte til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

3 fagskoler er blant de som får midler til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Disse er Fagskolen Østfold, Fagskolen Rogaland og Fagskolen Tinius Olsen.

Totalt er det 8 prosjekter som mottar støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

«Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal ut på dato på grunn av manglende kompetanse. [...] Flere må få den faglige oppdateringen de trenger», sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Pengene til disse prosjektene ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv, og skal være mulig å kombinere med tilnærmet full jobb.

«Fagskolene er viktige i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. De er tett på bedriftene og næringslivet, og kan tilpasse seg det som etterspørres», sier statsråden.

Les mer på nettsiden til Kunnskapsdepartementet.