Framtida til fagskolen i Noreg

Arvid Ellingsen, leiar av Nasjonalt fagskoleråd og Christoffer Blaalid, fungerande leiar av Organisasjon for norske fagskolestudentar, har blitt intervjua av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) om korleis dei ser for seg framtida til fagskolen i Noreg.

to menn som ler
Arvid Ellingsen og Christoffer Blaalid er enige om at det har skjedd mye bra i fagskolesektoren, som for eksempel betre rettar til studentane. Nå etterlysar dei meir pengar slik at fagskolesektoren får større økonomiske musklar for å endre og etablere nye studium.