Konferanse om ledelse i fagskolesektoren

Oppdatert program: Fredag 9. november, fra kl. 09.00 til kl. 14.30, arrangerer Nasjonalt fagskoleråd en konferanse om god styring og ledelse i fagskolesektoren. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deler ut utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018. Stedet for konferansen er Lærernes Hus i Oslo sentrum.

Konferansen har temaet god ledelse og styring i fagskolesektoren.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deler ut Utdanningskvalitetsprisen 2018. Les mer om prisen og nominasjon til denne på nettsiden til Diku.

Blant innlederne er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd, Rønnaug Lyckander, OsloMet, Christoffer Blaalid, fungerende leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Kristian Ilner, NHO, Solfrid Lind, styreleder i Fagskolen Kristiania AS, Svein H. Andersen, styreleder i AOF Haugaland og Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet.

Sture Berg Helgesen (KD) er konferansier.

Programmet er oppdatert.