Konferanse om ledelse i fagskolesektoren

Fredag 9. november arrangerte Nasjonalt fagskoleråd en konferanse om god styring og ledelse i fagskolesektoren. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner delte ut utdanningskvalitetsprisen for fagskolen 2018. Konferansen ble holdt på Lærernes Hus i Oslo sentrum.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner delte ut Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018. Årets vinnere er Fagskolen Innlandet for sitt «Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0»

I tillegg til utdeling av pris, holdt statsråden et eget innlegg der han understreket viktigheten av å bygge videre på fagskolens styrke, og at fagskolen står på egne ben sammenlignet med universitet og høyskole.

Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd, holdt innlegg om rådets arbeid, hva rådet har fått gjennomslag for, og hvilke saker som gjenstår å få gjennomslag for. Han la vekt på viktigheten av fagskoleutdanning og hva som må til for å nå målet om likeverdig høyere utdanning.

Rønnaug Lyckander fra Oslo Met presenterte kartleggingen som Oslo Met har gjennomført om kompetanse og kompetansebehov i fagskolene. Hun presenterte også et nytt tilbud som Oslo Met setter i gang i 2019. Det nye tilbudet er en pedagogisk utdanning som er skreddersydd for fagskolene.

Marianne Klausen, leder i Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning la i sitt innlegg særlig vekt på at det finnes noe som heter Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanninger. Klagenemnda har ikke mottatt en eneste klage siden de ble opprettet.

Sture Berg Helgesen fra Kunnskapsdepartementet var konferansier. Han understreket at fagskolesektoren er en sektor som kommer til å vokse i tiden fremover, og derfor er det viktig med gode rammer og en trygg grunnmur.

Her kan du se hele programmet.