Seminar med Nasjonal klagenemnd

Onsdag 31. januar arrangerte Nasjonalt fagskoleråd et seminar med Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker. Fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter og leder i Lokal klagenemnd for fagskoleutdanning i Hordaland holdt også innlegg.

Her kan du se opptak fra alle innleggene som ble holdt. Den første delen med Nasjonal klagenemnd er av plasshensyn delt opp i tre deler.

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 1

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 2

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

Om arbeidet i Nasjonal klagenemnd for fagskolesaker – del 3

Ved leder Marianne Klausen og nestleder Øystein Holme

 

Case om habilitet

Ved Sunniva Schultze-Florey, leder for lokal klagenemnd i Hordaland

Klagesaker med et studentperspektiv

Ved Christoffer Blaalid og Sander Bjerkevoll fra Organisasjon for norske fagskulestudentar, ONF