Medlemmer

Oversikt over leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i Nasjonalt fagskoleråd.

Sammensettingen av Nasjonalt Fagskoleråd for perioden 1. januar 2018 til 1. desember 2020 er som følger:

Leder

Arvid Ellingsen (LO)
arvid.ellingsen@lo.no
mobil 950 79 056

Nestleder

Sture Normann Flaaten (RFF)
sture.flaaten@tromsfylke.no
mobil 913 20 932

Leder og nestleder ble valgt på rådsmøtet 30. januar 2018. Begge sitter for en periode på 1 år.

Medlemmer

Forum for fagskoler (FFF):

Kari Mette Winge
karimette.winge@kristiania.no

Knut Erik Beyer-Arnesen 
knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

1. vara for Winge: Sigmund Fosse (sigmund.fosse@aof.no)

2. vara for Winge: Olav Slettahjell (olav.slettahjell@noroff.no)

1. vara for Beyer-Arnesen: Henriette Scharning (henriette@emergence.no)

2. vara for Beyer-Arnesen: Lena Svendheim (lena.svendheim@nya.no)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF):

Rieneke Karina J.B. Schilperoort  
rieneke@friskoler.no

1. vara: Jan Erik Sundby (sundby@kff.no)

2. vara: John Øivind Eggesbø (rektor@kir.no)

Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF):

Adeline Berntsen Landro 
adeline.landro@hfk.no

1. vara: Gunnbjørg Engehagen (gen@sorlandetsfagskole.no)

2. vara: Arne Brenden (arnbr@trondelagfylke.no)

3. vara: Reidar Bøen (reidar.boen@hfk.no)

4. vara: Alf G. Furland (agf@fials.no)

KS:

Jorunn Leegaard
jorunn.leegaard@ks.no  

Nils Thorbjørn Myhren
nils-thorbjorn.myhren@t-fk.no

1. vara for Leegaard: Liv Overaae (liv.overaae@ks.no)

2. vara for Leegaard: Øystein Lorvik Nilsen (oystein.lorvik.nilsen@ks.no)

1. vara for Myhren: Siri Halsan (siri.halsan@ks.no)

2. vara for Myhren: Ståle Ertzgaard (staer@trondelagfylke.no)

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN):

Kari Olstad
olstad@fleksibleutdanning.no

1. vara: Gro Svennebye (gro.svennebye@aof.no)

2. vara: Stian Juell Sandvik (stian.juell.sandvik@vofo.no)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Ingeborg Marie Østby Laukvik
ingeborg.marie.laukvik@nho.no

Jørgen Leegaard
jorgen.leegaard@bnl.no 

1. vara for Laukvik: Kristian Ilner (kristian.ilner@nho.no)

2. vara for Laukvik: Tone Standal Vesterhus (tone.standal.vesterhus@nho.no)

1. vara for Leegaard: Svein Harald Larsen (svein.larsen@norskteknologi.no)

2. vara for Leegaard: Espen Lynghaug (espen.lynghaug@nhoml.no)

Virke:

Anne Kristine Eggen Lervik
anne.lervik@virke.no

Vara: Tormod Skjerve (t.skjerve@virke.no)

LO:

Trude Tinnlund
trude.tinnlund@lo.no

1. vara: Benedikte Sterner (benedikte.sterner@lo.no)

2. vara: Vegard Grøslie Wennesland (vegard.groslie.wennesland@fellesforbundet.no)

3. vara: Tonje Thorbjørnsen (tonje.thorbjornsen@fagforbundet.no)

4. vara: Chris Gøran Holstad (cgh@skolenes.no)   

Utdanningsforbundet:

Tormod Korpås
tormod.korpas@utdanningsforbundet.no

1. vara: Kristin Vik (krivik@udf.no)

2. vara: Anne Yun Rygh (anne.yun.rygh@udf.no)

Spekter:

Trond Bergene
trond.bergene@spekter.no

1. vara: Kari Hoff Okstad (kari.hoff.okstad@spekter.no)

2. vara: Olav Wendelbo Kvam (olav.kvam@spekter.no)

YS:

Bente Søgaard
bente.sogaard@ys.no

1. vara: Einar Hanisch (einar.hanisch@delta.no)

2. vara: Anne-Gro Årmo (anne-gro.aarmo@parat.com)

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF):

Regine Evensen regine.ev@gmail.com

Christoffer Blaalid nestleder@fagskolestudent.no

1. vara: Torstein Gaasdalen (torstein@fagskolestudent.no)

2. vara: Simen Killingen Magnussen (simen.k.magnussen@gmail.com)

Representantene fra ONF er oppnevnt for ett år.