Medlemmer

Oversikt over leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i Nasjonalt fagskoleråd.

Sammensettingen av Nasjonalt Fagskoleråd for perioden 1. januar 2018 til 1. desember 2020 er som følger:

Leder

Ingeborg Marie Østby Laukvik (NHO)
ingeborg.laukvik@nho.no
mobil 906 36 780

Nestleder

Sture Normann Flaaten (RFF)
sture.flaaten@tromsfylke.no
mobil 913 20 932

Medlemmer

Forum for fagskoler (FFF):

Kari Mette Winge

Knut Erik Beyer-Arnesen 

1. vara for Winge: Sigmund Fosse

2. vara for Winge: Olav Slettahjell

1. vara for Beyer-Arnesen: Henriette Scharning

2. vara for Beyer-Arnesen: Lena Svendheim

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF):

Rieneke Karina J.B. Schilperoort  

1. vara: Jan Erik Sundby

2. vara: John Øivind Eggesbø

Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF):

Adeline Berntsen Landro 

1. vara: Gunnbjørg Engehagen

2. vara: Arne Brenden

3. vara: Reidar Bøen

4. vara: Alf G. Furland

KS:

Jorunn Leegaard

Nils Thorbjørn Myhren

1. vara for Leegaard: Liv Overaae

2. vara for Leegaard: Øystein Lorvik Nilsen

1. vara for Myhren: Siri Halsan

2. vara for Myhren: Ståle Ertzgaard

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / Fleksibel utdanning Norge (FuN):

Kari Olstad

1. vara: Gro Svennebye

2. vara: Stian Juell Sandvik

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Jørgen Leegaard

1. vara for Laukvik: Tone Standal Vesterhus

2. vara for Laukvik: Sonja Lovise Berg

1. vara for Leegaard: Svein Harald Larsen

2. vara for Leegaard: Espen Lynghaug

Virke:

Anne Tingelstad Wøien

Vara: Tormod Skjerve

LO:

Trude Tinnlund

Arvid Ellingsen

1. vara: Benedikte Sterner

2. vara: Vegard Grøslie Wennesland

3. vara: Tonje Thorbjørnsen

4. vara: Chris Gøran Holstad

Utdanningsforbundet:

Tormod Korpås

1. vara: Kristin Vik

2. vara: Anne Yun Rygh

Spekter:

Trond Bergene

1. vara: Kari Hoff Okstad

2. vara: Olav Wendelbo Kvam

YS:

Bente Søgaard

1. vara: Einar Hanisch

2. vara: Anne-Gro Årmo

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF):

Regine Evensen

Christoffer Blaalid

1. vara: Torstein Gaasdalen

2. vara: Simen Killingen Magnussen

Representantene fra ONF er oppnevnt for ett år.

Sekretariatet

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd. E-post til sekretariatet er:

fagskoleradet@kompetansenorge.no