Medlemmer

Oversikt over leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i Nasjonalt fagskoleråd.

Rådet er prolongert frem til 31. desember 2017. Ny leder og nestleder ble valgt i rådsmøtet 29. november 2016.

Leder

Arvid Ellingsen (LO)
arvid.ellingsen@lo.no
mobil 950 79 056

Nestleder

Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF, styreleder)
knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no
mobil 932 42 138

Medlemmer

Forum for fagskoler (FFF):

Ingun Dager Moe (Studierektor, Treider Fagskoler)
inmo@treider.no
mobil 922 49 817

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF):

Ragnar Johansen (NFFL)
ragnar.johansen@friskoler.no
mobil 926 08 684

Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF):

Bernt Rolf Almedal, (RFF)
bernt.almedal@vaf.no
tlf. 38 07 74 31
mobil 918 02 284

Aud Larsen (RFF, NUFH)
audlar@ostfoldfk.no
tlf. 69 11 73 20
mobil 926 25 770

KS:

Siri Halsan (KS)
siri.halsan@ks.no
tlf. 24 13 29 17
mobil 413 03 078

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)/Fleksibel utdanning Norge (FuN):

Gro Svennebye (Studieforbundet AOF Norge, avdelingsleder)
gro.svennebye@aof.no
mobil 959 38 817

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Kari Minge (NHO)
kari.minge@nho.no
tlf. 23 08 83 33
mobil 926 16 081

Kjersti Grindal (BNL)
kjersti.grindal@bnl.no
tlf. 23 08 75 13
mobil 982 04 144

Virke:

Tormod Skjerve (Virke)
t.skjerve@virke.no
tlf. 22 54 17 04
mobil 976 54 380

LO:

Trude Tinnlund (LO-sekretær)
trude.tinnlund@lo.no
mobil 414 44 101

Utdanningsforbundet:

Tormod Korpås (Utdanningsforbundet)
tormod.korpas@utdanningsforbundet.no
mobil 995 78 337

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF):

Einar Teigstad Lervik
einar.teigstad.lervik@gmail.com
mobil 958 00 805

 

Varamedlemmer

Forum for fagskoler (FFF):

(For Knut Erik Beyer-Arnesen) Heidi Munthe-Kaas (rektor Folkeuniversitetet Øst, Helsefagskolen) heidi.munthe-kaas@folkeuniversitetet.no  
mobil 412 56 650

(For Ingun Dager Moe) Lars Erik Torjussen (adm. direktør Noroff AS)
larserik.torjussen@noroff.no
mobil 905 12 330

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF):

(For Ragnar Johansen) Signe Sandsmark (KFF)
sandsmark@kff.no
tlf. 22 82 35 80

Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF):

(For Aud Larsen) Sture Flaaten
sture.flaaten@tromsfylke.no
tlf. 77 78 80 39
mobil 913 20 932

(For Bernt Rolf Almedal) Finn Simensen (rektor Fagskolen Tinius Olsen)
finn.simensen@bfk.no
tlf. 32 86 76 27
mobil 971 60 379

KS:

Jorunn Teien Leegaard
jorunn.leegaard@ks.no
tlf. 24 13 26 43
mobil 900 70 806

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) / /Fleksibel utdanning Norge (FuN):

Kari Olstad
olstad@fleksibelutdanning.no
mobil 922 91 177

For arbeidsgiverorganisasjonene:

  1. Trond Bergene (Spekter), trond.bergene@spekter.no, mobil 481 37 121
  2. Inger Lise Blyverket (Virke), inger.lise.blyverket@virke.no, mobil 971 48 690
  3. Svein Harald Larsen (NHO, Norsk Teknolog, Fagsjef Utdanning), svein.larsen@norskteknologi.no, tlf. 23 08 77 22, mobil 47 415 18 734

For arbeidstakerorganisasjonene:

  1. Einar Hanish (YS), einar.hanisch@delta.no
  2. Kristin Vik (Utdanningsforbundet), kristin.vik@utdanningsforbundet.no, mobil 975 32 114
  3. Benedikte Sterner (LO), benedikte.sterner@lo.no, mobil 916 74 231

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF):

Silje Kjørholt
leder@fagskolestudent.no
mobil 458 42 743