Seminar om ulike sider ved vilkår for læring i arbeidslivet

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 20. juni
  • Kl: 10.00–11.45
  • Sted: Vox, Karl Johans gate 7, inngang Dronningens gate
Logo nasjonal kompetansestrategi

Vi inviterte Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse og Cathrine Tømte fra NIFU til å holde innlegg om temaet. Se presentasjonene deres her.

Roger Bjørnstads presentasjon (pdf) av rapporten R37-2016 Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen (pdf).

Cathrine Tømtes presentasjon (pdf) av rapporten «Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge» (pdf).

Seminaret var et ledd i utvikling av et kunnskapsgrunnlag om området i forbindelse med den nasjonale strategien for kompetansepolitikk.