Vi må alle bygge på kompetansen vår

Arbeidslivet utvikles raskere enn noen gang. Samfunnet er i endring. Vi må alle oppdatere oss på noe for å være med på endringen. Det vi allerede kan er viktig, men du kan neppe lene deg på det til du blir pensjonist.