Til forsiden

Kvalitetssikring

Karriereveiledning av høy kvalitet er et overordnet mål for alle som har ansvar for og jobber med karriereveiledning. Kvalitetssikring består av en kvalitetsmodell og verktøyet Vår kvalitet. Til sammen gir dette både praktikere, eiere, ledere og de som har ansvar på systemnivå et godt utgangspunkt for å diskutere, vurdere og utvikle kvalitet i karriereveiledningstjenestene i alle sektorer. Målet er en mer helhetlig og felles forståelse av hva god kvalitet er, samt å inspirere til å jobbe med kvalitetsutvikling.

  Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.

  Kvalitet er ikke noe som kommer av seg selv, men er som regel resultat av et kontinuerlig fokus og langsiktig innsats.

  Kvalitetsutvikling er ikke noe man blir ferdig med en gang for alle, det er et pågående arbeid som krever engasjement og innsats fra flere deler av organisasjonen.

  Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.

  Om kvalitetssikring

  Hva er kvalitet?

  Her får du en introduksjon til tema Kvalitetssikring, definisjoner på viktige begreper og en beskrivelse av hvordan delene i Kvalitetssikring er utviklet.

  Les mer

   

  Kvalitetsmodellen

  Kvalitetsmodellen

  Kvalitetsmodellen gir en samlet oversikt over sentrale faktorer som kan påvirke kvaliteten i karriereveiledningstjenester og tilbud.

  Utforsk modellen

  Innsatsområdene

  Innsatsområder for kvalitet

  De syv innsatsområdene i Kvalitetsmodellen gir til sammen et helhetlig bilde av hvilke faktorer som kan påvirke kvaliteten i tjenestene.

  Utforsk

  Verktøy Vår kvalitet

  Jobb systematisk med kvalitetssikring

  Utforsk

   

   

  Til Toppen