Til forsiden

Kvalitetssikring

Hva skal til for at karriereveiledningstjenester har god kvalitet? Hvilke områder og kriterier har betydning for kvaliteten på tjenestene?

    I Kvalitetssikring vil flere områder bli presentert, og målet er å gi ledere og karriereveiledere et nyttig verktøy for å identifisere aktuelle innsatsområder i arbeidet med kvalitet.

    Kvalitetssikring skal bidra til mer målrettet og systematisk kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenestene i alle sektorer.

    Kvalitetssikring lanseres våren 2021!

     

    Til Toppen