Til forsiden

Min kompetanse - selvevalueringsverktøyet for karriereveiledere

Illustrasjoner mennesker i en trapp

Ønsker du å evaluere din egen kompetanse og lære mer om hvordan du kan utvikle deg som fagperson?

Det kan du gjøre ved hjelp av selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Start din evaluering

 

Til Toppen