Til forsiden

Karriereknappene

I kjernen av modellen Karrierelæring i kontekst ligger de fem ordparene som utgjør områdene for utforskning og læring - karriereknappene.

Disse gjør det mulig å utforske spenninger og dilemmaer som kan være til stede når en veisøker skal håndtere liv læring og arbeid i forandring og overganger.  Det å utforske ordparene og finne ut hvilken betydning de ulike temaene kan ha for å håndtere overganger, kan legge til rette for en åpen, men likevel strukturert måte å jobbe med karrierelæring på.

Faglig bakgrunn

Meg i kontekst tar utgangspunkt i at mennesker er i en sammenheng hele tiden.

Handler om å utforske krav om og behov for endring, sett opp mot ønske om stabilitet.

Setter søkelys på det å balansere tilpasning og motstand i utdanning og arbeid.

Handler om å se og analysere hvordan livet utvikler seg i møtet mellom valg og tilfeldigheter som oppstår.

Handler om å undersøke muligheter og begrensninger, og se hvordan disse kan innvirke på valg og handlinger.

Utskriftsvennlig versjon
Utskriftsvennlig versjon

Karriereknappene

Her kan du laste ned Karriereknappene med en introduksjonstekst i plakatformat. Du kan printe ut PDF-filen i ulike størrelser og bruke den etter eget ønske.

Plakatformat
Utskriftsvennlig versjon
Utskriftsvennlig versjon

Karriereknappene uten tekst

Her kan du laste ned Karriereknappene uten introduksjonstekst i plakatformat.

PDF
Til Toppen