Til forsiden

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Å bidra til karrierekompetanse er et av målene for utbyttet av karriereveiledningen. Da blir det å jobbe godt med karrierelæring viktig. Denne delen av kvalitetsrammeverket gir innspill og inspirasjon til hvordan legge til rette for karrierelæring som har økt karrierekompetanse for den enkelte som mål.

  Karrierekompetanse - definisjon

  Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid. 

  Figure

  Hva er karrierekompetanse?

  Hva er karrierekompetanse, hvor kommer begrepet fra og hvorfor er det viktig? Og hvordan defineres karrierekompetanse i kvalitetsrammeverket? Hva er karrierelæring, når skjer slik læring og hvorfor skal vi drive med det?

  Les mer

  Karrierelæring i kontekst

  Karrierelæring skjer alltid i en kontekst. Både rammebetingelser, veisøkerens situasjon og utgangspunkt og veilederens rolleforståelse og kompetanse er faktorer som kan påvirke karrierelæringen.

  Utforsk modellen

  Karriereknappene

  Områder for utforsking og læring

  I midten av modellen Karrierelæring i kontekst finner vi områdene for utforskning og læring - karriereknappene.

  Les mer

  Bakgrunn

  Karrierekompetanse og karrierelæring

  Det har i løpet av de senere årene vært rettet mer oppmerksomhet mot karrierekompetanse og karrierelæring, både i Norge og internasjonalt. Karrierekompetanse og karrierelæring er i ferd med å etablere seg som et selvstendig temaområde i praksis og innenfor karriereveiledningsfaget. Tematikken har etter hvert også fått mer oppmerksomhet også på systemnivå. Modellen Karrierelæring i kontekst er utviklet med det som bakteppe.

  Les mer

  Figure

   

  Ressurser

  Her finner du ressurser, faglig fordypning og inspirasjon.

  Les og lær
  Til Toppen