Til forsiden

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

Les mer

Kompetansestandarder

Kompetansestandarder

De nasjonale, tverrsektorielle kompetansestandardene gir en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha. Kompetansestandardene bidrar til å samle feltet, tydeliggjøre hva som må være felles på tvers av sektor og sette en standard for kompetanse og profesjonalitet.

Les mer om kompetansestandardene

Ønsker du å evaluere din egen kompetanse? Det kan du gjøre ved hjelp av et selvevalueringsverktøy.

Selvevlueringsverktøyet kommer i november.

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Få innspill og inspirasjon til hvordan å legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse for den enkelte.

Les mer om karrierekompetanse

Etikk

Etiske retningslinjer

Les Mer

Et etisk løfte

Les Mer

Etisk refleksjonsmodell

Les Mer

Rammene for etisk praksis

Les Mer

Hva er en god etisk praksis? Hvordan legge til rette for en etisk forsvarlig karriereveiledning? Ved å aktivt ta i bruk de etiske retningslinjene, rammene for etisk praksis, refleksjonsmodellen og det etiske løftet er man bedre rustet til å forstå, og møte etiske utfordringer i karriereveiledning.

Les mer om etikk

Kvalitetssikring

Kvalitessikring

I Kvalitetssikring vil flere områder bli presentert, og målet er å gi ledere og karriereveiledere et nyttig verktøy for å identifisere aktuelle innsatsområder i arbeidet med kvalitet. Kommer i 2021!

- for deg som veileder om utdanning og karriere

Besøk nettstedet
Til Toppen