Workshop om nettbasert opplæring av voksne innvandrere

  • Dato: 19. oktober 2017
  • Kl: kl. 10.00–16.30
  • Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Målgruppe

Lærere og ledere i voksenopplæringen som er interessert i å vite mer om, og dele erfaringer rundt, nettbasert opplæring og læringsteknologi i undervisningen.

Praktisk informasjon og påmelding

Workshopen og servering er gratis.

Ansvarlige for programmet er EVO i Trondheim, Larvik Læringssenter og Johannes Læringssenter, som alle har bred erfaring med nettbasert opplæring.

Frist for påmelding har gått ut: 15. september 2017. Det er begrenset antall plasser. Bekreftelse om plass kommer senere.

Avmeldingsfrist 18. september.

Program

19.10.2017   
10.00–10.15 Registrering 
10.15–10.30 Innledning
v/Merete Heinz
10.30–11.00 Utvikling av digital kompetanse hos lærere
v/Geir Sollid og Rune Aares fra Larvik Læringssenter
11.00–11.30

Bruk av G-suite/Onenote som læringsplattform i voksenopplæringen
v/Geir Sollid fra Larvik Læringssenter, Andreas Nordeide fra Fjell kommune

11.30–11.45

Språk uten grenser. Om nettbasert språkopplæring. V/ Gerhard Doetjes, UiO

11.45–12.00 Pause
12.00–12.30 Utvikling av generell digital kompetanse hos deltakerne i voksenopplæringen
Lærere fra EVO, Trondheim
12.30–13.00

Erfaringer med kombinert klasserom- og nettkurs
Lærere fraJohannes Læringssenter

13.00–14.00 Pause og lunsj
14.00–14.45 Arbeidsretta norskopplæring og bruk av nett
Lærere fra Birkelid og Helsfyr
14.45–15.00  Pause
15.00–16.30 Gruppearbeid
For lærere
(Thon hotel Opera)
  • G-suite i klasserommet (Geir Sollid og Gunn Hege Spikseth)
  • Innspill til FAQ på kompetansenorge.no (Inger Egeland)
  • Digital opplæring i klasserommet (EVO, Trondheim)
  • Kombikurs (Johannes Læringssenter)
  • Arbeidsnorsk (Birkelid og Helsfyr)
For ledere
(Møterom hos Kompetanse Norge)
  • Erfaringer og utfordringer ved innføring av nettbasert undervisningsmodeller (Geir Lyng, Rune Aares og Merete Heintz)