UTSATT: Workshop: Bruk av dataspill i opplæring i grunnleggende ferdigheter

Arrangementet har funnet sted

Kompetanse Norge inviterer til workshop om læringsbasert spilling 16. mars i Oslo og 30. mars i Stavanger. Workshopene vil ledes av Spillpedagogene, en gruppe lærere som er brennende opptatt av spill i opplæring.

Målgruppe

Alle som gir undervisning i grunnleggende ferdigheter til voksne. Det vil si undervisere i kommunal voksenopplæring, private tilbydere, Kompetansepluss-tilbydere og annen kursvirksomhet.

Innhold

Spillpedagogene presentere hva læringsbasert spilling er, og hvordan de forstår spill som kulturuttrykk, ekskursjon og rollespill, læringsarena og verktøy. Som deltaker vil du få mulighet til å teste ulike spill, og diskutere hvordan disse kan brukes i opplæring for voksne. Utgangspunktet er at mobil- og dataspill kan bidra til å bedre grunnleggende ferdigheter  (lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter).

Praktisk informasjon

Workshopene arrangeres på hoteller sentralt i Oslo og Stavanger.

De varer fra 10:00 til 14:00. Det blir servert lunsj midtveis i arbeidsøkten. Workshopene er en fin anledning for kompetanseheving, utprøving av nye metoder og å samtale og bygge nettverk med andre som gir opplæring til voksne.

For å sikre alle et best mulig utbytte av workshopene, er det maksimalt plass til 30 deltakere.

Kompetanse Norge vil gjøre et utvalg basert på følgende kriterier:

  • Vi ønsker at kommunal voksenopplæring, private tilbydere, kompetansepluss-tilbydere og annen kursvirksomhet er representert.
  • Deltakere på workshopene må jobbe med opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Vi ønsker at deltakerne samlet sett har erfaring med undervisning innenfor alle de fem grunnleggende ferdighetene.
  • Det er en fordel med minimum to personer fra samme opplæringssted slik at dere kan ta med erfaringer tilbake til egen arbeidsplass, og har noen å diskutere og samarbeide med (dette kravet kan fravikes for mindre kurstilbydere).

Påmelding

Workshopene er gratis. Kompetanse Norge dekker ikke eventuelle vikarutgifter eller reise.

Påmelding skjer via e-post til helene.aarem@kompetansenorge.no innen 17. februar.

Lederen ved opplæringsstedet sender e-post med navn på undervisere/veiledere som meldes på workshopen. Informer kortfattet hva underviserne jobber med, e-post-adresser og telefonnumre. Deltakere som får plass på workshopen, vil få tilsendt en e-post med praktisk informasjon. Ledere vil også orienteres om kursplass.