Webinar om revideringen av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Vi inviterer til webinar for ledere i voksenopplæringen, og interesserte fra UH-sektoren og aktuelle forlag, om den pågående revideringen av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

I webinaret vil Kompetanse Norge presentere føringene læreplangruppene har jobbet etter og gi et overordnet innblikk i forslaget til revidert læreplan, som kommer på offentlig høring vinteren 2020/2021. Kompetanse Norge vil også presentere planer for implementering av den reviderte læreplanen, som gjelder fra 1. august 2021.

Weinaret vil avholdes i webinarverktøyet Zoom. Kompetanse Norge har en avtale gjennom Uninett, som tilbyr en sikker løsning. For å delta på webinaret må du registrere deg via vårt påmeldingssystem. Da vil du få tilsendt informasjon om konferansen i forkant, inkludert påloggingslenke.

Det er bare plass til 300 deltakere på webinaret, men vi ser på muligheten for å ta det opp, så flere kan se webinaret i etterkant.

Tidspunkt: 19. oktober kl. 12:30–14:30

Webinaret er gratis.

Meld deg på webinaret her.