Webinar om revideringen av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Arrangementet har funnet sted

Velkommen til webinar om revideringen av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Webinaret er for ledere i voksenopplæringen, og interesserte fra UH-sektoren og aktuelle forlag, om den pågående revideringen av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Innhold

I webinaret vil Kompetanse Norge presentere føringene læreplangruppene har jobbet etter og gi et overordnet innblikk i forslaget til revidert læreplan, som kommer på offentlig høring vinteren 2020/2021. Kompetanse Norge vil også presentere planer for implementering av den reviderte læreplanen, som gjelder fra 1. august 2021.

Praktisk informasjon

Webinaret vil avholdes i webinarverktøyet Zoom. Kompetanse Norge har en avtale gjennom Uninett, som tilbyr en sikker løsning. For å delta på webinaret må du registrere deg via vårt påmeldingssystem. Da vil du få tilsendt informasjon om konferansen i forkant, inkludert påloggingslenke.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende det faglige innholdet av fagsamlingen, kan du ta kontakt med prosjektleder for læreplanprosjektet Lene Vårum, lene.varum@kompetansenorge.no, eller mobil 97 40 97 44.

Har du spørsmål vedrørende det praktiske på fagsamlingen, kan du ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no.

Det er bare plass til 500 deltakere på webinaret, men vi ser på muligheten for å ta det opp, så flere kan se webinaret i etterkant.

Tidspunkt: 19. oktober kl. 12:30–14:30

Webinaret er gratis.

Meld deg på webinaret her.

Åpne Lukk

Program

Du kan bare laste ned ett program om gangen.

Program for webinaret

Tid Innlegg
12.30–12.35

Velkommen v/Kompetanse Norge

12.35–12.50 Presentasjon av mandatet og vurderinger underveis for revideringen av læreplanarbeidet v/Kompetanse Norge
12.50–12.55 Pause
12.55–13.15 Innblikk i forslaget til revidert læreplan v/Kompetanse Norge
13.15–13.20 Pause
13.20–13.45 Presentasjon av planer for implementering v/Kompetanse Norge
13.45–13.50 Pause
13.50–14.00 Informasjon om veien videre
14.00–14.30 Spørsmål
Åpne Lukk