The ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit

  • Dato: 11.–13. februar 2019
  • Sted: Lillehammer

Utdanning og arbeidsliv møtes for å skape framtidens livslang læring. Velkommen til en internasjonal konferanse om livslang læring 11.–13. februar 2019.

På Lillehammer møtes arbeidslivet og utdanningssektoren for å dele erfaringer og skape de gode løsningene for framtidens livslang læring.

Et kontinuerlig behov for omstilling og ny kompetanse gjør livslang læring til et svært aktuelt tema for å lykkes med å skape et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv. Konsekvensene av digitaliseringsbølgen slår nå inn for fullt og byr på utfordringer gjennom stadig nye krav til kunnskap og arbeidsmåter. Samtidig gir digitaliseringen muligheter gjennom nye måter å tilby utdanning og kompetanseheving på. Disse problemstillingene kan best løses av arbeidslivet, arbeidstakerorganisasjonene og utdanningssektoren sammen, og målet med konferansen er å skape en møteplass som legger til rette for dette.

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med den globale medlemsorganisasjonen ICDE og partnerne Kompetanse Norge, NHO, Nav, UNIO, UNESCO, Fleksibel Utdanning Norge, NOOA og Studiesenteret.

Du finner mer informasjon og påmelding på ICDE-konferansens nettsider.