Temakonferanse i Samfunnskunnskap

  • Dato: 5.–6. april 2017
  • Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Kurset er for tospråklige lærere som underviser 50 timer samfunnskunnskap og som ønsker å undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier». Søkere som har fullført de tre modulkursene og underviser språkene tigrinja, arabisk, dari, engelsk og tegnspråk, vil bli prioritert. Dersom det er ledige plasser, vil også andre to-språklige lærere kunne få plass.

Innhold

Konferansen tar opp sentrale temaer i det nye opplæringstilbudet for asylsøkere, «Norsk kultur og norske verdier», som settes i gang våren 2017.

Det vil også være noen fellesforelesninger med Norskkonferansen som arrangeres samtidig.

Det nye opplæringstilbudet vil være kommunens ansvar. Kommunalt ansatte lærere vil bli prioritert.

Kurset starter onsdag 5. april klokka 10.00 og avsluttes torsdag 6. april klokka 15.00.

Arrangør er Kompetanse Norge.

Program (PDF)

Pris

Kurset er gratis for deltakerne. Lunsj er inkludert begge dager. Det er ingen felles middag.

Kompetanse Norge dekker reiseutgifter etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr. 300,-. Deltakerne har selv ansvar for å finne det billigste alternativet.

Utgifter til bruk av taxi/drosje dekkes ikke. Ved spesielle behov, ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no på forhånd.

Utgifter til bruk av egen bil dekkes ikke. Dette gjelder både hele strekningen og deler av strekningen, for eksempel til og fra flyplassen. Ved spesielle behov ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no på forhånd.

Ved sykdom eller forfall til kurs, dekker ikke Kompetanse Norge reiseutgifter. Dette må da betales av egen lomme eller dekkes av egen reiseforsikring.

Veiforklaring:

http://www.ubc.no/veibeskrivelse/ (her finner du også all informasjon om kollektivtrafikk til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo S)

Merk: Kommer du med fly til Gardermoen, kan du ta flybussen direkte til Ullevål stadion.

Påmelding

Fristen har gått ut.

Kurset har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fullt kurs vektlegger Kompetanse Norge geografisk spredning og undervisningsspråkene arabisk, tigrinja, dari, engelsk og tegnspråk. Deltakere som har fullført alle tre moduler vil bli prioritert.

Du får bekreftelse på tildelt plass og eventuelt godkjenning av dekking av
utgifter til reise og opphold på e-post.

Ved avmelding senere enn 13.03.2017 eller ved uteblivelse fra kurset vil du bli belastet de faktiske kostnadene.