Regionale samlinger om Kompetansepluss høsten 2017

Samlingene er for Kompetansepluss-tilbydere og virksomheter som tenker å søke Kompetansepluss-midler, eller som ønsker å holde seg oppdatert på Kompetansepluss-ordningen.

Programpunkter

  • Rammene for Kompetansepluss-programmet, med vekt på endringer i søknadskriteriene.
  • Rapportering og oppfølgning – hva forventer Kompetanse Norge?
  • Hvordan få til et godt Kompetansepluss-prosjekt?
  • Etter- og videreutdanning for Kompetansepluss-lærere.
  • Godkjenningsordningen for Kompetansepluss-tilbydere.

Program for regionale samlinger Kompetanspluss (pdf)

Gratis deltakelse! Det blir servert lunsj!

Meld deg på ett av seminarene nå

Sted og dato:

Varighet: kl. 10.00–15.00

Endelig program blir publisert på denne siden når det er klart.

For mer informasjon, ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no.