Regionale samlinger for Kompetansepluss

Arrangementet har funnet sted

Mann står ved siden av en datamaskin og lagermaskiner

Det blir regionale samlingar i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for tilbydarar og etterspørrarar til Kompetanseplussordninga.

På samlingane vil vi orientere om utlysninga i haust. I tillegg blir det høve til å få fagleg input og utveksle erfaringar med andre. 

Påmelding

Trondheim

28. oktober 2019 Regional samling i Trondheim, Scandic Nidelven, Havnegt 1–3
Trondheim.
Meld deg på samlingen i Trondheim

Oslo

30. oktober 2019 Regional samling i Oslo, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen.
Meld deg på samlingen i Oslo

Tromsø

5. november 2019 Regional samling i Tromsø, Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, 9008 Tromsø.
Meld deg på samlingen i Tromsø

Bergen

7. november 2019 Regional samling i Bergen, Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen.
Meld deg på samlingen i Bergen

Program

Klokkeslett

Tema

09:45–10:00

Registrering

10:00–11:30

  • Kompetansepluss 2020 – årets utlysning 
  • Utvikling av Kompetansepluss

11:30–12:30

Lunsj

12:30–13:00

Erfaringer fra prøveordninga med fagopplæring Kompetansepluss

 

Læring i arbeidsliv og frivillighet

13:00–13:30

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter og Utdrag av læreplan i norsk som grunnlag for opplæringa

13:30–13:45

Pause

13:45–14:45

Praksisnær opplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter

14:45–15:00

Pause

15:00–15:45

Norskopplæring i Kompetansepluss med presentasjon av ny læringsressurs for arbeidsplassen.