Norskkonferansen blir arrangert i 2021

Det blir ikke arrangert norskkonferanse i 2020, men i 2021.

Det blir lederkonferanse i april 2020. Norskkonferansen blir mest sannsynlig arrangert i 2021. De to konferansene skal arrangeres deretter annethvert år.