Norskkonferansen blir arrangert i 2021

Det blir ikke arrangert norskkonferanse i 2020, men i 2021.

Norskkonferansen blir mest sannsynlig arrangert i 2021. De to konferansene lederkonferansen og norskkonfeansen skal arrangeres annethvert år.