Norsk PIAAC-forskning og utvikling av kompetansepolitikken

  • Dato: 17. oktober 2017
  • Kl: Klokka 10 – 15.30
  • Sted: Hotel Opera, Oslo

Konferansen tar for seg problemstillinger knyttet til voksnes ferdigheter og læring. Tema på programmet er blant annet deltakelse i opplæring og læring i arbeidslivet, sysselsetting, inntekt og ferdigheter.

Bakgrunnen er PIAAC-undersøkelsen som har målt voksnes ferdigheter i over 30 land. Datamaterialet har ført til mye forskning etter at det ble tilgjengelig i 2013. Kompetanse Norge samler norske forskningsprosjekter som har brukt PIAAC-data. Fire prosjekter med midler fra forskningsrådets program Forskning og innovasjon i utdanningen (FINNUT) vil presentere resultater på konferansen.

Konferansen samler forskningsmiljøer, statlige etater, partene i arbeidslivet og andre interessenter innen kompetansepolitikken.

Konferansen holdes på Hotel Opera fra klokka 10 til 15.30. Deltakelse med lunsj er gratis. Eventuell reise og opphold må deltakere ordne på egenhånd.

Det er noen få plasser igjen, så om du ønsker å delta eller har faglige spørsmål, send en e-post til hanne.storset@kompetansenorge.no, og praktiske spørsmål rettes til arrangementer@kompetansenorge.no.

Program

9.30  

 

Registrering
10.00 Velkommen ved Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge
10.10

Presentasjoner

  • Hvordan varierer deltaking i opplæring i arbeidslivet? Er vi innovative på jobben? ved Liv Anne Støren, forsker ved NIFU
  • Motivasjon for og barrierer mot deltakelse i læring blant voksne i arbeidslivet ved Elisabeth Hovdhaugen, forsker ved NIFU
11.30 Lunsj
12.30 Presentasjoner
  • Sysselsettingsmuligheter for ungdom: Konsekvenser for utdanningsvalg, og ferdigheter og inntekt i voksen alderved Bjarne Strøm, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU

  • Lav utdanning, jobbautonomi og læring i ulike politiske systemer, er Norge annerledes? Hvordan tolke det vi vet om arbeidstakeres ferdigheter knyttet til ikt, og hva er betydningen av dette i arbeidslivet? ved Tove Mogstad Aspøy, forsker/PhD-stipendiat ved Fafo
13.45 Pause
14.00 Presentasjoner
  • When investment in basic skills gives negative returns ved Mary G. Billington, førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS
  • Deltakelse i livslang læring i de nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet? ved Tarja Tikkanen, professor i pedagogikk/senterleder, Høgskolen på Vestlandet/UiS
15.20 Avslutning
15.30 Programmet er ferdig