Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter

Arrangementet har funnet sted

Nettkurset er et gratis tilbud til lærere og sensorer i norskopplæringen som ønsker mer kunnskap om den nye muntlige prøven og vurdering på de ulike nivåene. Kurset er både for lærere ved opplæringssteder som er registrert i det prøveadministrative systemet (PAD) og godkjente private tilbydere av norskopplæring.

Innhold

Kurset inneholder fem miniforelesninger om vurdering av muntlige ferdigheter. Disse tar for seg:

  • hva delprøven i muntlig kommunikasjon skal måle
  • rammeverket og ferdighetsnivåene prøven måler
  • eksaminators rolle
  • vurderingskriterier og vurderingsprosedyren
  • muntlig prøve og nivå B2

I tillegg inneholder kurset videoklipp av kandidater som tar norskprøven på nivå A1–A2, nivå A2–B1 og nivå B1–B2. Du kan selv vurdere kandidatenes nivå og få en tilbakemelding.

Tilgang til kurset

Du må ha brukernavn og passord for å få tilgang til kurset. Opplæringssentre som er godkjente tilbydere av norskopplæring har fått tilsendt brukernavn og passord fra Kompetanse Norge.

Logg deg inn på kurset