«Framtiden banker på» – nasjonal karriereveiledningskonferanse

 • Dato: 31. oktober–1. november 2017
 • Sted: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Kompetanse Norge inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 31. oktober–1. november 2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen. Konferansen retter seg mot karriereveiledere fra alle sektorer og andre personer som jobber med karriereveiledning på systemnivå eller i akademia.

«Framtiden banker på»

Portrettbilder av alle deltakerne


Alle snakker om et arbeidsliv i endring og behovet for å håndtere omstilling og ta stadig nye valg. Hva vil dette kreve av enkeltmennesket som skal manøvrere gjennom utdanning og arbeid gjennom et lang liv? Hva vil det si for den jobben karriereveilederne skal gjøre? Og hvordan kan både veiledere og beslutningstakere legge til rette for en god balanse mellom befolkningens kompetanse og arbeidslivets behov? Hvilke løsninger ser vi for oss nå og i fremtiden?

Konferansier Jan-Paul Brekke vil ta oss igjennom to dager fylt med faglig påfyll, refleksjon, engasjement og nettverksbygging på tvers av sektorer.

På konferansen vil deltakerne blant annet få mulighet til å:

 • Tilegne seg kunnskap om aktuelle karriereveiledningsfaglige spørsmål og perspektiver.
 • Reflektere over hvilke kompetanser enkeltmennesket trenger for fremtiden og hvordan veilederne og andre aktører kan bidra til karrierelæring.
 • Diskutere kunnskap om fremtidig kompetansebehov og god bruk av arbeidsmarkedsinformasjon i karriereveiledning.
 • Tilegne seg nye perspektiver og metoder for bruk av teknologi i karriereveiledning.

Praktisk informasjon

Tid: 31. oktober kl. 09.00–1. november kl. 15.30

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Pris: Kr. 2 200,-. Konferanseavgiften dekker selve konferansen, lunsj begge dager og middag på kvelden første dag.

Deltakere må selv bestille og betale overnatting på hotellet. Oppgi bookingkode KOMP2017 ved bestilling av rom innen 23. august 2017.

Påmelding innen 15. september. (Vi har fortsatt noen få ledige plasser igjen, og utsetter påmeldingsfristen. Merk at du etter 1. september ikke lengre er garantert overnatting på hotellet)
Ved avmelding etter 1. september må du betale hele konferanseavgiften.

Meld deg på konferansen

Faglig påfyll dag 1

(programmet oppdateres fortløpende)

Konferansens dag 1 varer fra klokka 10.00 til klokka 17.00.
Middag serveres kl. 19.30.

09.00–10.00: Registrering med enkel servering

10.00: Åpning av konferansen, ved Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

Tema 1: Kompetanse for fremtiden

Første del av dagen retter vi lyskasterne mot hvilken kompetanse befolkningen trenger for å håndtere sin vei gjennom utdanning og arbeid.

Stemmer både innenfra og utenfra fagfeltet vil belyse de utfordringene den enkelte må takle og hvordan ferdigheter, tankesett og konstruksjon av mening kan ha betydning for karriereutvikling.

Blant annet vil vi få høre:

 • Professor i økonomi, Mari Rege
 • Stipendiat i karriereveiledning, Kirsten Marie Norendal
 • Karriereveiledere fra ulike sektorer om karrierelæring og utvikling av karrierekompetanse i praksis.

Tema 2: Gode valg for den enkelte og samfunnet

Kunnskap om fremtidig kompetansebehov er etterspurt både av de som skal ta valg og de som skal planlegge for samfunnsutviklingen. I denne økten vil vi se nærmere på hva slags kunnskap dette er og hvordan den kan formidles i karriereveiledning.

Blant annet vil vi få høre:

Faglig påfyll dag 2

Konferansens dag 2 varer fra klokka 09.00 til 15.15

Tema 1: Fyll på verktøykassen

Dagen starter med parallellsesjoner, der formålet er at deltakerne kan fordype seg i aktuelle temaer innenfor karriereveiledning.

Tema 2: Integrering av teknologi i karriereveiledning

Teknologi er en del av fremtiden også innen karriereveiledning. Forskning på utbytte av læringsprosesser viser at en kombinasjon av læring ansikt til ansikt med læring og undervisning på nett gir best utbytte. Her er det interessante perspektiver for karriereveiledningsfeltet, og vi vil blant annet få høre professor i karriereveiledning, Tristram Hooley.

Tema 3: Veien fremover for karriereveiledningsfeltet

Konferansier, Jan-Paul Brekke, leder en paneldebatt med representanter fra arbeidslivet, politikere, praktikere, myndigheter og forskere.

Cathinca F. Hatlem, leder for Nasjonal enhet for karriereveiledning i Kompetanse Norge, avslutter konferansen.

Om bidragsyterne:

 Jan-Paul Brekke, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Konferansier
Jan-Paul Brekke
 • Sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Nordisk mester i teatersport og deltaker på diverse TV-program.
Tristram Hooley, Professor University of Derby Tristram Hooley
 • Professor ved University of Derby
 • Professor II ved Høgskolen i Innlandet
 • Direktør for forskning ved The Careers & Enterprise Company
 • Medlem av UK Careers Sector Strategic Alliance
 • Forfatter av bloggen Adventures in Career Development blog

 

  Jenny Bimrose
 • Professor ved University of Warwick
 • Over 30 års erfaring med karriereveiledning som karriereveileder, lærer for karriereveiledere og forsker.
 • Vært konsulent for både den britiske utdanningskommisjonen og EU-kommisjonen.
 • Prosjektleder for webportalen LMI for all (arbeidsmarkedsinformasjon for alle) som ble lansert av den britiske utdanningskommisjonen i 2013.
  (Webportalen tilbyr nasjonal og regional informasjon om yrker, forventet lønn, relevant utdanning, samt tilbud og etterspørsel på jobber.)

 

  Mari Rege
 • Professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger
 • Fikk Forskningsrådets Stipend for fremragende yngre forskere, og har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet.
 • Forsker blant annet på samfunnets rolle i å gi alle barn gode muligheter, og sammenhenger mellom barns oppvekst og muligheter i utdanning og jobb senere i livet.
 • Var medlem av Ludvigsenutvalget (vurdere
  grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv)
Steinar Holden
Kirsten Marie Norendal, stipendiat i karriereveiledning Kirsten Marie
Norendal
 • Stipendiat i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge, med Ph.d.prosjekt om Life Design Counseling i norsk kontekst
 • Underviser på Master i karriereveiledning på HSN, samt på videreutdanning i karriereveiledning for rådgivere
 • Over 12 års erfaring som veileder / karriereveileder, blant annet på Karrieresenter Telemark
 • Hovedfag i psykologi med fordypning i yrkespsykologi