Kurs for frivillige norsktrenere

  • Dato: våren 2017

Kurset er for alle som er eller ønsker å bli norsktrenere for voksne innvandrere og flyktninger. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Innhold

  • hva norsktrening er
  • om å lære et helt fremmed språk
  • kort gjennomgang av nettressursen for norsktrening
  • slik starter du
  • mobiltelefonen som språklæringsverktøy
  • praktiske øvelser
  • læringsressurser
  • uttale
  • ideutveksling/erfaringsdeling

Kurs våren 2017

Bodø

Bodø Røde Kors og Norsk Folkehjelp i Bodø arrangerer kurs for frivillige norsktrenere i samarbeid med Kompetanse Norge.

Tid: Lørdag 22. april kl. 10.00–14.00
Sted: Barnas Hus (2. etasje), Tordenskjoldsgate 11

Påmeldingsfrist 12. april
Send påmelding til vera.isachsen@redcross.no med kopi til elisiv.softing@redcross.no.

Du kan også ta kontakt med Kirsten Hasvoll, tlf. 90 93 52 44, for nærmere opplysninger.

Tromsø

Røde Kors Tromsø arrangerte kurs for frivillige norsktrenere i samarbeid med Kompetanse Norge.

Tid: Lørdag 4. februar kl. 11.00–14.30.

Stor gruppe mennesker som står i ring og snakker

Innblikk i kurs for frivillige norsktrenere

Aftenposten har laget reportasje om vårt kurs for frivillige norsktrenere. Les reportasjen for å få ...
Aftenposten har laget reportasje om vårt kurs for frivillige norsktrenere. Les reportasjen for å få innblikk i hva som skjer på kurset og hvorfor de frivillige deltar på dette.

«Når du kommer som ny til et land og ikke kan språket – hvordan føles det? Kursleder Kari Gregersen spør, og svarer selv: – Forferdelig. Du føler deg hjelpeløs. Uselvstendig. Satt utenfor.

Det er etter-jobb-tid og drøyt 20 mennesker er samlet for å kurses i hvordan de kan bli bedre norsktrenere for innvandrere. Alle deltagerne her bidrar med frivillig arbeid for organisasjoner som jobber med flyktninger på ulike områder.

I dagens situasjon med en stadig strøm av nye flyktninger, melder det seg mange behov. Å hjelpe flyktningene med ordene de trenger for å klare seg i samfunnet, er et av dem.»

Les hele reportasjen på aftenposten.no

Meld deg på kurs du også