AVLYST: Kompetansefrokost: Grunnleggende ferdigheter for framtiden

Arrangementet har funnet sted

Omstilling i arbeidslivet krever gode grunnleggende ferdigheter, men hva er grunnleggende ferdigheter i dag? Hva vil det være i framtiden – og hva fungerer i opplæring? Velkommen til årets første kompetansefrokost.

Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De grunnleggende ferdighetene endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på.

Årets første kompetansefrokost belyser hva grunnleggende ferdigheter er, hvorfor opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne er viktig og hvilken opplæring som fungerer i praksis.

Meld deg på (begrenset antall plasser)

Program

08:00–08:30: Frokost og mingling (rundstykker, kaffe og juice)

08:30–08:45: Hvorfor er grunnleggende ferdigheter viktig v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

08:45–08:55: Grunnleggende ferdigheter og kompetanser for det 21. århundre v/Sten Runar Ludvigsen, UiO

08:55–09:00: Omstilling og grunnleggende ferdigheter i praksis (navn kommer)

09:00–09:30 Paneldiskusjon

Om bidragsyterne 

Sveinug Skule Skule er ny direktør i Kompetanse Norge. Han har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet), avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og forskningsleder i Fafo.

Sten Runar Ludvigsen er dekan og professor ved Det Utdanningsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo. Ludvigsen ledet utvalget bak utredningen Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015: 8), som vurderte fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

Meld deg på (begrenset antall plasser)