Informasjonsmøte fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge og NOKUT inviterer til informasjonsmøte for fagskolene om akkrediteringsprosessen for fleksible videreutdanningstilbud.

I møtet vil NOKUT informere fagskolene:

  • Om akkrediteringsprosessen: søknadsfrist, bruk av sakkyndigpanel og saksbehandlingstid
  • Om hva slags dokumentasjon søkerne må sende inn og hvordan

Kompetanse Norge vil informere om søknadsvurdering og tilsagn om tilskudd.

I tillegg vil det bli åpnet for spørsmål.

Påmelding innen 24. september. 

Meld deg på

Informasjonsmøtet vil bli filmet og gjort tilgjengelig på nett i etterkant.