Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Arrangementet har funnet sted
 • Dato: 14.–16. november 2018
 • Sted: Scandic Park Sandefjord

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling.

Samlingen er for lærere og ledere som gir opplæring etter «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere», og for opplæringssteder som deltar i forsøket med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen.

Det blir plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper sammensatt av lærere fra ulike deler av landet.

Temaer i plenum og workshops

 • Grunnleggende litterasitetsutvikling
 • Lesing, skriving, språk og tenkning
 • Morsmålet som ressurs i opplæringen
 • Språkopplæring ved hjelp av muntlige metoder
 • Lesing og skriving i klasserommet
 • Digitale ferdigheter
 • Hverdagsmatematikk
 • Arbeidsrettet språkopplæring
 • Språkopplæring i fagene

Program for fagsamlingen (pdf)

Praktisk informasjon

Kompetanse Norge dekker reise, konferanseavgift og to netter på hotell for to lærere per opplæringssted som underviser på grunnmodulen i FVO.

Kompetanse Norge oppfordrer opplæringsstedene til å sende to lærere på samlingen. Vi anbefaler at én av dem er faglærer i matematikk.

Vikarutgifter dekkes ikke.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 12. september.

Ved avmelding etter 14. oktober, eller ved uteblivelse, vil opplæringsstedet bli fakturert for de faktiske kostnadene for samlingen.

Fagsamlingen er fullsatt!