Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 14.–16. november 2018
  • Sted: Scandic Park Sandefjord

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling.

Samlingen er for lærere og ledere som gir opplæring etter «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere», og for opplæringssteder som deltar i forsøket med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen.

Det blir plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper sammensatt av lærere fra ulike deler av landet.

Presentasjoner

Program for fagsamlingen (pdf)

Praktisk informasjon

Kompetanse Norge dekker reise, konferanseavgift og to netter på hotell for to lærere per opplæringssted som underviser på grunnmodulen i FVO.

Kompetanse Norge oppfordrer opplæringsstedene til å sende to lærere på samlingen. Vi anbefaler at én av dem er faglærer i matematikk.

Vikarutgifter dekkes ikke.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 12. september.

Ved avmelding etter 14. oktober, eller ved uteblivelse, vil opplæringsstedet bli fakturert for de faktiske kostnadene for samlingen.

Fagsamlingen er fullsatt!