Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

Stortinget

På oppdrag fra Kompetanse Norge arrangerer Språktjenester i Drammen kommune,etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet.

Målet med etterutdanningskursene er å gi tospråklige lærere innsikt i læreplanens emner, mål for opplæringen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no. I tillegg vil vi ha fokus på metodiske prinsipper, lærerrollen og avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Her kan du lese mer om kursene og melde deg på.