Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere

Dette er modulkurs (1–3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drammen Voksenopplæring har ansvar for å arrangere modulene.

Kurs i 2020:

Nye kurs vil bli arrangert på følgende datoer:

  • Modul 3: 9.–10. oktober
  • Modul 1 og 2: 11.–13.desember

Det er kun åpent for påmelding til modul 3 nå. Påmelding til modul 1 og 2 åpner senere. Alle spørsmål om kursene rettes til Drammen Voksenopplæring.

Påmelding og informasjon

Informasjon og påmeldingsskjema for etterutdanningskursene (Drammen Voksenopplæring)

Alle spørsmål om kurs rettes til Drammen Voksenopplæring.