Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere? Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

Karriereveiledning av flyktninger og innvandrere bidrar til integrering. Flyktninger og innvandrere har kompetanse som det er behov for. Likevel er det mange som sliter med å få varig tilknytning til arbeidslivet i sitt nye hjemland. Samlet sett er arbeidsdeltakelsen blant innvandrere lav, og mange kan ikke forsørge seg selv. Karriereveiledning bidrar til at den enkelte blir bedre kjent med sine arbeids- og utdanningsmuligheter. Det blir enklere å ta reflekterte valg. Kvaliteten på karriereveiledningen er avgjørende. Like viktig er det at karriereveiledere har tverrfaglig kompetanse.

Program

  • Karriereveiledning, kvalitet og sosial rettferdighet v/ Rie Thomsen, professor mso i karriereveiledning ved Universitetet i Århus og professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Thomsen forsker på karriereveiledning og er særlig opptatt av fellesskapers betydning og av sosial rettferdighet. Hun er leder av en forskergruppe i karriereveiledning ved USN. Mer om gruppens pågående forskning . Mer om Rie Thomsen  
  • Karriereveiledning av flyktninger v/ Anette Vaage Slåtto, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og ansvarlig for mastergradskurs om karriereveiledning i et tverrkulturelt perspektiv. Hun har lang erfaring fra arbeid med karriereveiledning og vil by på erfaringer fra integreringsmottaket i Vestfold. Mer om Anette Vaage Slåtto

Meld deg på 

Målgrupper for arrangementet i Norge og andre nordiske land

Ledere og ansatte i offentlig, privat og frivillig sektor, partene i arbeidslivet, virksomheter. Alle som er opptatt av voksnes læring, karriereveiledning, realkompetansevurdering og integrering.

Arrangører

Frokostseminaret arrangeres av Kompetanse Norge i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)

Praktisk informasjon

Frokostmøte vil avholdes i Zoom. Kompetanse Norge har en avtale gjennom Uninett, som tilbyr en sikker løsning. For å delta må du registrere deg via vårt påmeldingssystem. Da vil du få tilsendt informasjon om konferansen i forkant, inkludert påloggingslenke. Det er et begrenset antall plasser i Zoom, men vi gjør et opptak, slik at det kan brukes i etterkant.