Digitalt søkerseminar for tilbydere av kompetanseutvikling i Bransjeprogram

Digitalt søkerseminar for tilbydere av treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling i Bransjeprogram arbeidslivet

Kompetanse Norge arrangerer søkerseminar for tilbydere som skal søke om penger til utdanning/opplæring i tilskuddsordningen bransjeprogram. Seminaret er en digital møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling

Program

På seminaret vil vi blant annet høre om:

• bakgrunnen for utlysningen og generell informasjon om bransjeprogrammene

• hva midlene kan brukes til?

• hvordan søknadene blir vurdert

• annen praktisk informasjon

Deltagerne vil deles i fire breakoutrooms fordelt på utdanningsnivå:

  • Universitet og høyskole
  • Fagskole
  • Videregående opplæring
  • Andre private aktører

Her blir det muligheter til å stille spørsmål. I breakoutrommet «Fagskole» vil det i tillegg være representant fra NOKUT som vil orientere om regler og prosesser knyttet til akkreditering.

Samlingen varer i to timer inkludert pause. 

Praktisk informasjon og påmelding

Samlingen foregår i Zoom. For å få tilgang til samlingen må du melde deg på via lenken under. Zoom-lenken sendes ut til alle påmeldte deltakere dagen før samlingen.

Har du spørsmål om påmelding/avmelding til samlingen, ta kontakt med Amal Karlsen på amal.karlsen@kompetansenorge.no.

For andre spørsmål, ta kontakt med Aida Zunic, aida.zunic@kompetansenorge.no.

Påmeldingsfristen er tirsdag 02. mars kl. 12.00.

Meld deg på seminaret