Workshop om nettbasert undervisning i voksenopplæringen

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 18. september 2018
  • Kl: 10:15–16:30
  • Sted: Scandic Oslo Airport

I samarbeid med Johannes læringssenter arrangerer Kompetanse Norge workshop om nettbasert undervisning i voksenopplæringen.

Hva kan vi oppnå gjennom nettbasert undervisning som vi ellers ikke kan oppnå?

Forskning og erfaring viser at  nettbasert undervisning gir større muligheter for individuell oppfølging enn klasseromsundervisning.

Hvordan kan ellers nettbasert undervisning og læringsteknologi bidra til et bedre læringsutbytte? I tillegg til dette, hvilke andre gevinster kan nettbasert undervisning i voksenopplæringen gi?

Forlag og andre produsenter av nettressurser blir også invitert til dialog.

Workshopen er gratis.

Program for dagen (pdf)

Presentasjoner 

Nettbasert undervisning - et annet rom for læring? Johannes Læringssenter (pdf)

Arbeidsrettet norsk og nettbasert opplæring, Lørenskog voksenopplæring (pdf)

Setningsanalyse for alfadeltakere med ipad, Nygård Voksenopplæring (pdf)

Google som læringsplattform, Larvik voksenopplæring

Om Kompetanse Norges prosjekter angående nettbasert opplæring

Bruk av VR -teknologi i opplæringa (EON Reality Norway)

Om MOOC med chatbot for norsklæring ved UiO