Vox på Arendalsuka

Arrangementet har funnet sted

I år kaster vi oss med på Arendalsuka for første gang! Vi kjører debatt med ministere, arbeidsgivere og partene i arbeidslivet, og på stand 90 blir det gratis karriereveiledning av proffene, og anledning til å teste dine språk- og regneferdigheter. Vi gleder oss til å treffe deg.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.

«Skal hele jobben gjøres på jobben?»

Tirsdag 16. august, kl. 16.00–17.00:

Kafédebatt hos Pigene på torvet, Tollbodgaten 5

Les oppsummeringen av debatten 16. august (pdf)

«Alle» roper på bedriftene både når det gjelder å fylle kompetansegapet, bidra til å legge til rette for livslang læring, og bidra til integrering av innvandrere. Kan arbeidslivet løse alt? Hvor langt kan arbeidslivet strekke strikken uten at det går ut over konkurransedyktighet, produktivitet og inntjening?

Disse skal debattere:

 • Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Anne Folkvord, organisasjonssjef i Akademikerne
 • Bjørn Arild Wisth, viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels
 • Gina Lund, direktør i Vox

Debattleder: Stein Kåre Kristiansen

«Norge i omstilling: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?»

Onsdag 17. august, kl. 14.00–15.30:

Debatt mellom ministere og partene i arbeidslivet, Arendal Kino

Se opptak av debatten

Les oppsummeringen av debatten (pdf)

Norge må ta kompetanse i bruk på en bedre måte for å sikre konkurransekraft og velferd i fremtiden, ifølge OECD-rapporten Norway Diagnostic Report. Hva trengs for å sikre et konkurransedyktig arbeidsliv? Hva vil Regjeringen og hva kan partene i arbeidslivet bidra med?

Program:

 • Fra oljebransjen til læreryrket, intervju med Knut Olav Hettervik
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Regjeringens grep for å bygge ny og sterkere kompetanse»
 • Paneldiskusjon: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?

Medvirkende:

 • Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister.
 • Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister.
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær
 • Svein Oppegaard, områdedirektør i NHO
 • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter
 • Jorunn Berland, YS-leder

Debattleder: Stein Kåre Kristiansen

«Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandrernes kompetanse?»

Torsdag 18. august, kl. 16.00–17.00:

Kafédebatt hos Pigene på torvet, Tollbodgaten 5

Les oppsummeringen av debatten 18. august (pdf)

Vi greier ikke å utnytte innvandrernes kompetanse godt nok. Sysselsetting er svært lav blant «old comers» i Norge. Fra 6–10 år etter ankomst er det mange som faller ut av arbeidslivet og går over til helserelaterte ytelser. Det har vært mye fokus på nyankomne innvandrere det siste året. Nå er det på tide å se på tiltak for innvandrere som har kommet seg inn i arbeidslivet.

Er løsningen å styrke tilbudene for de nyankomne eller innsatsen i arbeidslivet for å forhindre at de faller ut? Bør de som er ferdig med introduksjonstilbudene følges opp bedre?

Disse skal debattere:

 • Hanne Iversen, statssekretær Justisdepartementet
 • Solveig Kopperstad Bratseth, Unio
 • Hanne Cecilie Kavli, seniorforsker i Fafo
 • Terje Tønnessen, direktør NAV Telemark
 • Neda Afshari Pour, prosjektmedarbeider i Seema
 • Gina Lund, direktør i Vox

Debattleder: Kathrine Aspaas

Mer moro på Vox-standen

Tirsdag 16. august til fredag 19. august 11.00–17.00:

Stand 90, utenfor Arendal Kulturhus

Velkommen til gratis karriereveiledning og jobbintervjutrening med proffene fra karrieresentrene i Agderfylkene. Du kan også teste dine språk- og regneferdigheter. Har du forresten prøvd quizen vår?

Det meste om Arendalsuka finner du på nettsidene deres.

Nasjonal kompetansestrategi

Alle Vox-arrangementene under Arendalsuka er en del av arbeidet med Regjeringens kompetansepolitiske strategi, som er i støpeskjeen. Forslag til ny strategi skal ferdigstilles i høst, og Vox er sekretariat for arbeidet.