Temakonferanse i Samfunnskunnskap

Arrangementet har funnet sted

Konferansen var for tospråklige lærere som underviser 50 timer samfunnskunnskap og som ønsker å undervise asylsøkere i 50 timer «Norsk kultur og norske verdier».

Innhold

Konferansen tok opp sentrale temaer i det nye opplæringstilbudet for asylsøkere, «Norsk kultur og norske verdier», som settes i gang våren 2017.

Det var noen fellesforelesninger med Norskkonferansen som ble arrangert samtidig.

Det nye opplæringstilbudet vil være kommunens ansvar, derfor ble kommunalt ansatte lærere prioritert.

Foredrag

Ikke like like lenger? Norske verdier under lupen (pdf)
v/førsteamanuensis Thorgeir Storesund Kolshus, Flerkulturelle Studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)

Til stede på avstand: Om frivillighet og høflighet på norsk (pdf)
v/førsteamanuensis Thorgeir Storesund Kolshus, Universitetet i Oslo

Når personlig moral og tro kolliderer med liberale verdier (pdf)
v/Anne Sender, Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL)

Det usynlige i det nye samfunnet – uskrevne regler med vekt på det pedagogiske (pdf)
v/Süleyman Gunenc, Introduksjonssenteret i Drammen

Barndom i Norge i en barnehagekontekst (pdf)
v/Katrine Giæver, Høgskolen i Lillehammer

Hvordan forstå og forebygge fysisk straff i oppdragelsen? (pdf)
v/Målfrid Bleka, NAFO

 

Program (pdf)

Pris og reisekostnader

Kurset var gratis for deltakerne og inkluderte lunsj begge dager. Det var ingen felles middag.

Kompetanse Norge dekker reiseutgifter etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr. 300,-. Deltakerne har selv ansvar for å finne det billigste alternativet.

Utgifter til bruk av taxi/drosje dekkes ikke. Ved spesielle behov, ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no på forhånd.

Utgifter til bruk av egen bil dekkes ikke. Dette gjelder både hele strekningen og deler av strekningen, for eksempel til og fra flyplassen. Ved spesielle behov ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no på forhånd.

Ved sykdom eller forfall til kurs, dekker ikke Kompetanse Norge reiseutgifter. Dette må da betales av egen lomme eller dekkes av egen reiseforsikring.