Samordnet innsats for voksnes læring

Arrangementet har funnet sted

Hvordan kan voksne som trenger det få styrket sin kompetanse slik at de kan bidra i arbeidslivet og unngå å falle utenfor? Deltakelse i arbeidslivet og mulighet til selvforsørgelse er et sentralt mål for alle voksne og grunnlaget for en produktiv norsk økonomi og den norske velferden.

Du kan følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

Om konferansen

Arbeids- og velferdspolitikken skal legge til rette for at flest mulig i yrkesaktiv alder kan forsørge seg selv gjennom arbeid.

Mange voksne med svak tilknytning til arbeidslivet har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, enten som forberedelse til videregående opplæring eller for å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. Andelen med kompetansebehov øker i lys av høy innvandring og det er viktig at opplæringen i norsk er av god kvalitet. Temakonferansen vil være oppfølging av stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring».

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterer Vox partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører til konferansen. Dette er den tredje av fem temakonferanser knyttet til regjeringens arbeid med nasjonal kompetansestrategi. Innspill fra konferansen vil bli brukt i det videre strategiarbeidet.

Videoer og presentasjoner fra konferansen Åpne Lukk

Når              Hva
09.30–09.40 Åpning ved Gina Lund, Vox (video)
09.40–10.10

Innledning ved Hanne Caroline Simonsen Iversen, statssekretær JD (video) og Christl Kvam, statssekretær ASD (video)

Christl Kvams presentasjon (pdf)

10.10–10.50

Navs bidrag til kvalifisering av voksne som står utenfor arbeidslivet v/arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik, Nav.

10.50–11.10

Hva er utfordringene knyttet til at voksne har lave ferdigheter og svak formell kompetanse? v/Torgeir Nyen

11.10–11.30

Hvordan samarbeide lokalt for å lykkes med norskopplæring av innvandrere? v/Lars Fredrik Mørch, enhetsleder innvandringstjenesten, Nærøy kommune

11.30–12.30 Lunsj
12.30–13.00 Diskusjonen rundt bordene ble ikke filmet
13.00–13.20

Hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for å ta fagbrev på jobb? v/Harald Pedersen, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

13.20–13.45

Hva er bedriftens motivasjon for å drive kompetanseutvikling av ansatte? Intervju med Rikke Løken, HR-sjef Hurtigruta Carglass og Thomas Jesting, rektor IKT-huset.

Hvordan kan frivillig sektor bidra til at flere voksne får delta i læringsaktiviteter?
Intervju med Tove Johansen, nesteleder i VOFOs styre og daglig leder i AOF

Intervjuer: Espen Brynsrud, Vox

Se begge intervjuene (video)

Løkens presentasjon (pdf)

13.45–14.05 Pause
14.05–14.25

Økt innsats for voksnes kompetanse v/Gina Lund, Vox

14.25–14.55 Diskusjonen rundt bordene ble ikke filmet
14.55–15.15

Opplandsmodellen – hvordan utvikle gode samarbeidsmodeller for kompetanseutvikling av voksne? v/Torun Dotseth, daglig leder, Karriere Oppland Gjøvikregionen

15.15–15.30

Avslutning og veien videre v/Margrethe Marstrøm Svensrud, Vox

Her følger du hele prosessen mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk

Åpne Lukk