Regionale samlinger om Kompetansepluss høsten 2017

Arrangementet har funnet sted

Samlingene er for Kompetansepluss-tilbydere og virksomheter som tenker å søke Kompetansepluss-midler, eller som ønsker å holde seg oppdatert på Kompetansepluss-ordningen.

Presentasjoner fra samlingene

Etter- og videreutdanning (pdf)

Godkjenningsordning for tilbydere i Kompetanse Norge (pdf)

Kompetansepluss – mål og kriterier (pdf)

Kompetansepluss – oppfølging og rapportering (pdf)

Case fra Bergen (pdf)

Case fra Oslo (pdf)

Case fra Tromsø (pdf)

Case fra Trondheim (pdf)

Programpunkter

  • Rammene for Kompetansepluss-programmet, med vekt på endringer i søknadskriteriene.
  • Rapportering og oppfølgning – hva forventer Kompetanse Norge?
  • Hvordan få til et godt Kompetansepluss-prosjekt?
  • Etter- og videreutdanning for Kompetansepluss-lærere.
  • Godkjenningsordningen for Kompetansepluss-tilbydere.

Program for samlingen i Oslo (pdf)

Program for de andre byene (pdf)

Gratis deltakelse! Det ble servert lunsj!

Sted og dato

  • Tromsø, 10. oktober
  • Bergen, 19. september
  • Trondheim, 21. september
  • Oslo, 26. september

Varighet: kl. 10.00–15.00

Endelig program blir publisert på denne siden når det er klart.

For mer informasjon, ta kontakt med arrangementer@kompetansenorge.no.