Norskkonferansen 2017

Arrangementet har funnet sted

Tema for årets norskkonferanse er blant annet arbeidsretting, uttale, tilpasset opplæring og digital literacy. Det vil bli en presentasjon av den offentlige utredningen som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring (Brochmann 2) i tillegg til et innlegg om sårbare stater. Norske verdier vil bli satt under lupen.

Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere og tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap.

Helene Uri var konferansier.

Presentasjonene fra første dag

Velkomst og innledning ved Gina Lund og Fabian Stang (opptak)

Ikke like like lenger? Norske verdier under lupen (pdf)
v/førsteamansuensis Thorgeir Storesund Kolshus
Se opptak av Thorgeirs innlegg

Arbeidsretting av språkopplæringen: samspill mellom arbeide og undervisning (pdf)
v/ lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen
Se opptak av Michaels innlegg

Paralleller

Arbeidsrettet språkopplæring: Hente og bruke språket (pdf)
v/Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet

Uttaleundervisning: Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster (pdf)
v/Cecilie S. Knudsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Læringsteknologiske muligheter for økt fleksibilitet og tilpasning (Google Docs)
v/Katrine Utgård, Kompetanse Norge

Arbeidsrettede kommunikative oppgaver (pdf)
v/Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet

Norsktrening – øvelser som også kan egne seg for lærere i arbeidet med muntlige ferdigheter (pdf)
v/Kari Gregersen, Kompetanse Norge

Att få komma till tals. Världen&vi – tidningen som både är ett läromdel och ett verktyg för demokrati (pdf)
v/Fredrik Harstad, ABF Vuxenutbildning, Göteborg

Presentasjonene fra andre dag

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (pdf)
v/ professor Grete Brochman
Se opptak av Gretes innlegg

Sårbare stater – hva er det og hvorfor bør vi bry oss? (pdf)
v/seniorforsker Morten Bøås, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Se opptak av Mortens innlegg

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger om dette? (pdf)
v/doktorgradsstipendiat Juhar Yasin Abamosa, Universitetet i Bergen (UiB)
Se opptak av Juhars innlegg

Gir kombinasjonen av klasserom og nett bedre individuelt tilpasset opplæring? (pdf)
v/lærer Hilde Hadland, Johannes læringssenter
Se opptak av Hildes innlegg

Exploring the digital literacy practices of newly arrived Syrian adult migrant language and literacy learners (pdf)
v/PhD-student Stefan Vollmer, University of Leeds – stefanvollmerblog

Observere, delta, bidra? Språk, samtaler og læring
v/føresteamansuensis Ellen Andenæs, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Se opptak av Ellens innlegg

 

Program (pdf)

Paralleller (pdf)

Praktisk informasjon og påmelding

Pris

Konferanseavgiften er kr. 2 900,-.

Konferanseavgiften dekker bevertning på konferansen begge dager.

Påmelding

Påmelding innen 6. mars 2017. Det er begrenset antall plasser.

Ved avmelding senere enn 13. mars 2017 eller ved uteblivelse, belastes full konferanseavgift.