Norskkonferansen 2016

Arrangementet har funnet sted

Logo for norskkonferansen

Konferansen var for lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere. Gikk du glipp av konferansen? Se opptak av foredragene som ble holdt i plenum.

«Arbeidsrettet norskopplæring – konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter», v/Nancy Austberg Salvesen og Rita Hanne Kristensen, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

I dette innlegget vi Nancy Austber Salvesen og Rita H. Kristiansen presentere en metodisk veiledning i arbeidsrettet norskopplæring. Veiledningen er en konkretisering av læringsmål og læringsaktiviteter knyttet til arbeidsrettet norskopplæring på alle nivåer.

Deretter vil de gi didaktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med arbeidslivskunnskap i klasse rommet på nivå B1 og B2.

Innlegget til Salvesen og Kristensen (pdf)

«Språkdidaktik och digitala verktyg», v/Sara Lövestam

Sara Lövestam är en svensk sfi-lärare, författare och radioprofil, som bland annat gett ut den populära grammatikboken «Grejen med verb» och spelat in en tv-serie om hur man kan använda teknik i andraspråksundervisningen. Här visar hon och ger tips på konkreta metoder för att utnyttja dagens nya teknik i klassrummet.

Innlegget til Sara Lövestam (pdf)

«Promoting active listening», v/Anne Burns, University of New South Wales

In this session we will consider what is meant by the term active listening. Drawing on recent research on listening, we will look at a variety of factors that relate to active listening, including affective, top-down, bottom-up, interactive, and autonomous learning factors. We will consider some of the key research findings related to these factors and the implications for learning. The session will include excerpts from classroom teaching that illustrate top-down and bottom-up approaches and examples of practical tasks that can be used to promote active listening.

Anne Burns innlegg (pdf)

«Andrespråksinnlæreres norske talespråk: snublesteiner og muligheter»,v/Jan K. Hognestad, Universitetet i Stavanger

Som lingvist med særlig interesse for kontrastive emner vil Jan K. Hognestad i dette foredraget trekke fram sider ved norsk språkstruktur som krever særlig oppmerksomhet i andrespråksundervisningen. Ikke minst vil det være interessant å se på om det finnes språktrekk som i seg selv ikke er spesielt komplekse, men som i særlig grad «kolliderer» med gitte morsmålsgrammatikker og følgelig preger innlæreres muntlige norsk sterkt.

Foredraget vil ha et fokus på fonologiske forhold, men også andre deler av språksystemet trekkes inn.

«Hvordan skape forståelse og flyt i det muntlige språket», v/Turid Våge, Johannes læringssenter

I dette innlegget vil Turid Våge fra Johannes læringssenter vise hvordan man kan jobbe med prosodi. Kommunikasjon er ord og system. Noen ord er viktigere for forståelsen enn andre, og noe i syntaksen må være på plass for at vi skal kunne forstå hverandre. Vi kan få god hjelp av musikken for å klare dette.

Denne minikonferansen vil omhandle bruk av digitale medier i norskopplæringen. Målgruppen for denne minikonferansen er lærere som underviser på spor 1 og på begynnernivået (A1–A2) på spor 2.

Det er en fordel å ta med seg iPad eller nettbrett hvis man melder seg på del 2 av mini–konferansen. Vi gjør oppmerksom på at Bitsboard kun er tilgjengelig på iPad, men Kahoot kan brukes på alle typer nettbrett, pc–er og smarttelefoner.

«Bruk av bilder og lyd», v/Elisabeth Bergander, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

Hvordan bruke bilder og lyd fra digitale medier i arbeid med grunnleggende literacitet? Vi får presentert eksempler fra praksisfeltet og prøver selv ut ulike ressurser på egne nettbrett/ smarttelefoner.

«Bitsboard og Kahoot», v/Tone Brekke Melzer, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

I denne delen av minikonferansen vil Tone Brekke Melzer vise hvordan man kan bruke Bitsboard, som er en app for iPad, for å lære og øve inn vokabular med mer.

Man kan legge inn bilder, lyd og tekst i programmet som automatisk genererer ulike læringsspill fra bildene man legger inn. Disse forskjellige spillene gir elevene mulighet til å trene på ulike språkferdigheter, slik som uttale, lytting, lesing og skriving. Man kan søke opp ferdige spill som andre lærere har laget, og man kan tilpasse disse til eget bruk. I tillegg kan man lage helt nye spill ved å legge inn egne bilder, lyd og tekst. Disse spillene kan man dele med sine egne elever eller med andre lærere.

Kahoot er et læringsverktøy som kan gjøre undervisningen mer interaktiv og variert. Man kan lage spørrekonkurranser eller undersøkelser hvor man får tilbakemeldinger fra elevene i sanntid.

Melzers innlegg (pdf)

Flyktningsituasjonen

Tidligere Midtøsten-forsker Kai Kverme fra Universitetet i Oslo og generalsekretær Jan Egeland fra Flyktninghjelpen vil ta opp temaer med tilknytning til flyktningsituasjonen. Kai Kverme åpner konferansen ved å ta opp bakgrunnen for borgerkrigen i Syria, mens Jan Egeland vil innlede om den internasjonale flyktningsituasjonen og noen av de felles utfordringene vi står overfor.

Muntlige ferdigheter

I språkdelen vil ulike sider ved muntlig språk tematiseres. Professor Anne Burns fra University of New South Wales i Australia, som på konferansen i 2013 holdt et innlegg om eksplisitt undervisning i muntlig produksjon, vil i år snakke om lytting som ferdighet.

Professor Jan Svennevig fra Universitetet i Oslo vil ta utgangspunkt i muntlige ytringer og samtaler og se nærmere på noen av de implisitte signalene vi sender når vi snakker med hverandre.

I tillegg vil aktiv lytting og uttale tematiseres i minikonferanse 2.

Digitale verktøy

Vox ønsker at lærerne bruker digitale medier og verktøy på en integrert måte i norskopplæringen og har derfor flere foredrag om dette på årets konferanse. Professor Jeppe Bundsgaard fra Universitetet i Aarhus holder et innlegg i plenum om literacy på digitale medier.

I tillegg vil minikonferanse 1 og 3 vise hvilke muligheter som åpner seg ved bruk av digitale verktøy, og hvilken tydelig merverdi teknologien kan gi oss i en undervisningssammenheng. Minikonferanse 1 er rettet inn mot lærere som underviser på spor 3, og i denne vil også en ny metodisk veileder i arbeidslivskunnskap bli presentert. Minikonferanse 3 retter seg inn mot lærere som underviser på spor 1 og «svak» spor 2.

Grammatikk

Avslutningsvis vil Åshild Næss fra UiO holde et innlegg om grammatikk som gir en forståelse av hvor mange måter man kan kategorisere verden på. Foredraget hennes tar utgangspunkt i boka Global grammatikk.