Nasjonal lederkonferanse 2018

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 10.–11. april 2018
  • Sted: Scandic Oslo Airport Gardermoen

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Målgruppen for konferansen er ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Innhold

Vi følger opp temaer fra tidligere konferanser og ser på status og endringer på opplærings- og integreringsfeltet.

På dag 1 vil det blant annet være innlegg fra departement og direktorater. Else Ryen (Universitetet i Oslo) vil holde innlegget «Hvorfor er kompetanse i norsk som andrespråk viktig?», og vi vil få høre nytt om prøvene.

Vi vil ha en paneldebatt hvor temaet er norskopplæringens plass i kvalifiseringsarbeidet, og hvordan sikre god kvalitet i opplæringen nå og i framtiden.

På dag 2 vil Ragnhild Skodje fra stiftelsen IMTEC holde innlegg om endringsledelse, og det vil være innlegg om nytt fra forsøkene med Forberedende voksenopplæring (FVO). Det vil bli drøfting av etterutdanningstiltak i fylkene ved Fylkesmannen og lederne. Dagen avsluttes med parallelle sesjoner.

Bruk anledningen til å møte andre ledere og drøfte felles utfordringer!

Presentasjoner fra konferansen (PDF)

Dag 1

«Nytt fra IMDi» v/stabsdirektør Anne Cathrine Brox Brothkorp, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

«Informasjon fra Kunnskapsdepartementet» v/avdelingsdirektør Toril Melander Stene, Kunnskapsdepartementet

«Læring i arbeid» v/avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen , Utdanningsdirektoratet

«Kompetanse for framtidens arbeidsmarked» v/kontorsjef Solveig Tesdal, Arbeids- og velferdsdirektoratet

«Hvorfor er kompetanse i norsk som andrespråk viktig?» v/Else Ryen, førsteamanuensis ved NAFO, OsloMet og førsteamanuensis emerita ved MultiLing, UiO

«God struktur- og resultatkvalitet: Hvordan jobbe for å oppnå dette? Eksempel fra Larvik kommune» v/virksomhetsleder Inger Hjortland, Larvik Læringssenter

«Ikt i voksenopplæringen – resultater fra en kartlegging»  v/seniorrådgiver Ingrid Radtke og seniorrådgiver Katrine Utgård, Kompetanse Norge

«Om brukerne fikk bestemme – tjenestedesign for å bedre norskopplæringen» v/Andrea Plesner, Senior Service Designer Designit Oslo

Nytt om prøvene v/fungerende seksjonsleder Brikt Julian Utstrand Sagbakken, Kompetanse Norge

Dag 2

«Endringsledelse – et relasjonelt perspektiv» v/seniorrådgiver
Ragnhild Skodje, stiftelsen IMTEC   

Status for forsøkene med forberedende voksenopplæring (FVO)
v/fungerende seksjonsleder Yngvild Ziener Nilsen, Kompetanse Norge

Status og utvikling på norskopplæringsfeltet v/Anders Fremming Anderssen, Kompetanse Norge

Parallellsesjoner

50 timer samfunnskunnskap – opplæring og prøveforberedelser: Hvordan organisere, tilpasse og differensiere? Eksempel fra Nygård skole i Bergen v/ Siavash Mirghafari, Nygård skole

Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere. Fakta og historie, verdier og praksis, v/Daniela Lucia Rapisarda, Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL)

Arbeidsrettet samarbeid – utfordringer og muligheter. Eksempel fra Lørenskog kommune, v/ Berit Langseth Orlien, Hilde Lyngroth Selsing og Line Eriksen-Waage, Lørenskog kommune 

Opplæring for alle penga, v/Tanja Aas, Kompetanse Norge

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap, v/Ingvild Ness og Norunn Breivik, Utlendingsdirektoratet

 

Digital arbeidsretting – oppfølging av praksis på nett. Eksempel fra Birkelid læringssenter, v/Wenche Breland og Marianne Berg-Stølen, Birkelid læringssenter

Tid og sted

10. og 11. april 2018 på Scandic Oslo Airport

På dag 1 starter programmet kl 10.30 og avsluttes kl 18.00. Registrering kl 9.00. Felles middag for de som ønsker det kl 19.30. På dag 2 starter programmet kl 8.30 og avsluttes kl 14.30.

Kostnader

Kompetanse Norge dekker konferanseavgift og bevertning under konferansen. Kompetanse Norge dekker ikke reise og overnatting. Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling av hotellrom. Ved bestilling på Scandic Oslo Airport før 9. mars 2018 oppgis kode BKOM090418 for å få avtalt pris.

Ved avmelding etter 28.02.2018, uteblivelse fra konferansen eller manglende oppmøte til påmeldt middag, vil opplæringsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene pålydende kr 1790,-.