Nasjonal konferanse for FVO

Arrangementet har funnet sted

Nasjonal konferanse for skolene som deltar i forsøket med forberedende voksenopplæring.

Både ledelse og lærere var velkommen til å delta.

Tema for konferansen

I likhet med de regionale samlingene var tema for konferansen lesing og skriving på tvers av fag og vurdering.

Det var foredrag i plenum, paralleller og workshops med vurdering av eksamensbesvarelser.

Første kursdag vil avsluttes med en felles middag.

Program (pdf)

Presentasjoner fra konferansen

«Parallell ämnesundervisning & språkutveckling», v/Karin Rehman (pdf)

Anteckningsblad til lärare «Parallell ämnesundervisning & språkutveckling», v/Karin Rehman (pdf)

«Kartleggingsverktøy i lesing – tolking og bruk av resultat», v/Eli Moe (pdf)

«Åpne oppgaver og kriterierelatert vurdering», v/Tonje Hellstrøm (pdf)

«Underveisvurdering som støtte for læring», v/Egil Weider Hartberg (pdf)

Innledning, ledersamling og avslutning, v/Yngvild Ziener Nilsen (pdf)

Kostnader

Kompetanse Norge betalte reiseutgifter på billigste måte etter statens satser.

Vi betalte også konferanseavgift, felles middag og én overnatting fra 6. til 7. september for de som hadde behov for det.